Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf


           Kuantum kuramının felsefî açılımını günümüz insanın düşünce ve davranışlarına uyguladığımızda, Kuantum Bilgeliği şeklinde tanımlanabilecek yepyeni bir bakış açısı karşımıza çıkıyor. Bu kitapta Kuantum kuralının felsefesi ile tasavvuf düşüncesinin ortak yönleri Anadolu bilgelerinin şiirleri yardımıyla anlatılıyor. Ayrıca, Kaos Kuramı, Fraktal yapılar, Temel Parçacıklar sicim kuramı ve Sibernetik sistemler ile Tao öğretisi ve Şamanlıkla ilişkisinden söz ediliyor. Geniş bir sentez içinde geniş bir bakışla mistik bakışın ortak yönleri gözler önüne seriliyor.

Doç.Dr.Haluk Berkmen, Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf,
Sistem Yayıncılık, İstanbul.

21.01.2009 *dostsite.org*