Yeni Çağ'ın Esasları


           Adı Yeni Çağ olmasına rağmen yeni olan bir şey yoktur Yeni Çağ akımında. Burada paylaşılan tüm esaslar ve doğrular zaten dünyanın bütün büyük dinleri, peygamberleri, mistikleri ve filozofları tarafından çağlar boyunca ortaya ko­nulmuştur. Doğru her yerde doğrudur ve bu kitaplardaki değişik yollar aslında aynı yere çıkmaktadır: Ruhsal yani spiritüel uyanışa, kişisel gelişime yani tekâmüle, aydın­lanmaya ya da insanın gerçek ben'ini keşfine...

           Yeni Çağ, insanlar ile ilgilenmektedir; spiritüel deneyimleri, disiplinleri ve ilgileri olan insanlarla... Global ve çevresel değişimden, dünya barışından, spiritüel rehberlerden, medyumlardan, bedensiz varlıklardan, alternatif tıptan, Doğu felsefesinden, kristal ve taşlardan, bilim ve fizikötesinden, ezoterik dinlerden, dönü­şümsel psikolojiden fikirler alarak uy­gulamaya çalışmaktadır. Bu değişim neden olmuştur? Bunu açıklamaya çalışan pek çok teori ortaya atılmıştır. Ancak şu bir gerçektir ki değişim ona ihtiyaç duyulduğu için olmaktadır. Krizler ve sıkıntılı dönemlerin ardından daima ilerleme gelir. Tekâmül hayata tutunmanın karşılığıdır.

           Dünya gezegeni ciddi bir kriz ge­çirmektedir. Yaygın bir inanışa göre yaşamlarımıza ve gezegenimize yeni bir bakış açısından bakmamızı sağlayacak yeni bir paradigmaya ihtiyaç vardır. Bu ise yeni bir anlayış ve yeni bir eylem demektir. Atmosferin sera etkisi, global ısınma ve ozon tabakasının bozulması ve yağmur ormanlarının yok olmaya yüz tutması gibi yeni çevresel krizlerle karşı karşıya kalınca insanoğlunun da yeni bir bilinç düzeyine gelmesi kaçınılmaz olmaktadır.

           Yeni bilinç düzeyi insanın kişisel,-top­lumsal değişimini ve tekâmülünü ilgilen­dirmektedir. Böylece insan yaşamındaki gerçek kaliteyi yakalayabilmektedir. Yeni çağ yazarları ruh ve beden arasındaki bağın önemine, tecrübelerin -ki bunlar ruhsal, fiziksel, duygusal ve spiritüel olabilir ­değerlerine bizi yönlendirmektedirler. Böylece yüksek benliğimizle spiritüel irtibat kurarak iç barışımızı gerçekleştirebiliriz.

           Ellili yılların Beat'leri gibi, Altmışlı yılların Hippi'leri gibi dış görüntülerinden anlayamazsınız Yeni Çağ insanlarını. Her yaştan insanlar, anneanneler, bilimadamları, doktorlar, televizyon yapımcıları ve öğ­retmenler Yeni Çağ'ın aydınlık düşünce­sine, disiplinine, sistemine ve teknolojisine doğru çekilmektedirler. Böylece Yeni Çağ sunduğu güçlü fikirlerle insanların düşüncelerine yeni yollar olmakta ve pozitif değişimlerine kapılar açmaktadır.

“The Fireside Treasury of Light”

09.11.2007