Sayın İnci Karabeyoğlu


Soru: (İzleyicimizin güzel dilekleri sonundaki sorusu) Başarıyı şansla izah kabil midir? Şansı biraz açıklar mısınız?

Cevap: Şans bizlerin peşinde koştuğu ve çok kere onu bulamayınca isyan ettiğimiz bir mefhum ve hem de vehimdir. Elimizde olup da şansımızı belirleyen faktörleri ve durumları görmek kabiliyetinde olsaydık, belki de gülüp geçecektik. Fakat içinde bulunduğumuz realite buna çok önem veriyor. Hâlbuki dünyadaki şansımız, bir zerre bile olmayan yaşamın ufkunun gerisinde bekleyen saadetler yanında ne kadar sönük kalır. Durumumuzu tam manasıyla tahlil edip bize etkili olan olayları nefsaniyetimizin tesirlerinden uzak ve objektif bir gözle tetkik edebilmek kudretine haiz bulunsaydık, bizim için şans diye bir şey konu olmayacaktı. Zevkleri, ıstırapları, hoş ve nahoş durumları yaratan içinde bulunduğumuz realitenin icaplarıdır.

Olaylar karşısında, üstün ruh haletimizi kullanmak suretiyle maddeye hâkimiyetimiz dünyadan itibaren başlar. İlerlediğimiz nispette bütün bu hususlar yavaş yavaş kaybolmaya ve adeta birer çocuk oyuncağı haline gelmeye başlar. Bir insanın dünyasındaki şansı ancak onun tekâmülünün icap ettiği eprövleri sağlayabilmesi için bir vasıtadır. Belki de bir talihsiz adam, son derece şanslı birine nazaran çok daha büyük bir kazancı elde etmeye hak kazanmıştır.

14.09.2007