dost_site dost_site
Dost Site Anasayfası
dost_site
dost_site dost_site
dost_site
dost_site

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
                                      Mevlana 


dost_site
Dost Site Anasayfası ayrac Hakkımızda ayrac Yazılar ayrac Forum ayrac İletişim
 
 

Atatürk'ün İşaret Ettiği İnsan Modeli

YAZICI DOSTU

 

           

İnsan Sempozyumu-2 kapsamında Bilgelik Güneşi Derneği’ni temsil eden Sedef Kaynarkan’ın 21.1.2011 tarihli konuşma metnidir:

Sevgili öğretmenimiz Mualla Güven burada bulunan pek çok kişinin yakından bildiği gibi tüm yaşamını insana, insanlığa, insanın barışına, anlamına ve yükselmesine adamıştır. Bu konudaki düşüncelerini, bilgilerini, aydınlığını bizlerle, zaman zaman da bu tür sempozyumlarda hepimizle en sade ifade biçimleriyle paylaşmıştır. Bu paylaşımlarında neredeyse her zaman Atatürk’ün insana bakışını, insan anlayışına ilişkin sözlerini referans olarak sunmuştur:

“İNSAN, DOĞDUĞU ANDA “İNSAN” OLDUĞUNU SANIR VE ÇOĞU KEZ BU YANILGI İLE DE ÖLÜR. OYSA BİR VARLIK DÜNYAYA “İNSAN” OLMAK İÇİN DOĞAR VE AYRILANA KADAR DA BU YOLDA ÇALIŞIR...”

“İNSAN; YARATILAN TÜM VARLIKLAR İÇİNDE EN MÜKEMMELİ, EN DEĞERLİSİ VE EN CESURUNA VERİLEN ADDIR...”

“İNSANLIĞIN ASIL GÜCÜ KENDİNİ TANIMAKTAN GELİR… ÇÜNKÜ ASIL ÖNEMLİ OLAN İNSANIN KENDİ VARLIĞINI ANLADIĞI ANDA TÜM VARLIĞI DA TANIMASIDIR... “

“İNSAN SONSUZLUĞUN SİMGESİDİR...”

“İNSAN BİLİNCİ DE BOYUT BOYUTTUR...”

“BEŞERLİKTEN” BAŞLAYAN GELİŞME YOLUNDA İLK BÜYÜK HAMLE OLGUN İNSAN OLMAK İÇİN ÇALIŞMAKTIR. “

“OLGUN İNSAN OLDUKTAN SONRA “GERÇEK İNSAN” OLUNABİLİR.”

“OLGUN İNSAN” OLMAK İÇİN DÜNYA BİLİNCİYLE TÜM NEGATİF EGOLARDAN ARINMAK VE POZİTİF OLMAK YETERLİDİR.”

“GERÇEK İNSAN İSE HİÇ BİR BEKLENTİSİ OLMAYAN YANİ VAR OLUŞTAKİ “İNSAN” DIR. ONDA NEGATİF EGO OLMADIĞI GİBİ POZİTİF EGO DA YOKTUR. TAM ANLAMIYLA NÖTRDÜR... ve BU YÜKSELİŞ SONSUZ BOYUTLARDA DEVAM EDER.”

Sevgili öğretmenimizin bu sözlerle dile getirdiği “derinliği” akıl ve kalplerimizdeki anlayışa teslim edip, tekrar ulusuna olduğu kadar insanlığa da yol gösteren diğer öğretmenimizin sözlerine gelelim.

Gelecekte tüm insanlığa ışık tutacak, insanlığa örnek olacak varlıkların mekan tutacağı bu coğrafyanın ortam ve sınırlarını güvence altına almak gibi asli işinin yanında “insana” yönelik yol gösteren işaretleri insanlığa yol, yön gösteren her öncü usta’nın yaptığı gibi, Atatürk de bizlerle paylaşmıştır.

Atatürk’ün aradığı, işaret ettiği bir insan modeli (veya insan olmanın nitelikleri) konusunda “fikir” vermesi açısından sadece kendi sözlerinden çıkarılmış haliyle bir kısmını paylaşmayı arzu ettik. Aynı konu başlığı altında, o kavramı ya da özelliği işaret eden pek çok sözü vardır. Konuşma süresini dikkate alarak sadece “örnek” olacak bir (veya en çok iki) sözü buraya eklenmiştir.

Atatürk’ün “İNSAN” ANLAYIŞINDA” öncelikle bu kişi;

• AYDIN olmalıdır. BİRLİK anlayışını yaşamalıdır.
"İki Mustafa Kemal vardır; Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal...
İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem. O ben değil "biz"dir.
O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve mücadeleci bir topluluktur.
O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz.
Geçici olmayan, yaşaması ve muvaffak olması gereken Mustafa Kemal O'dur"
Kocatürk, Utkan. Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, s.114

• ADİL olmalıdır.
“… kimi büyük yaratılışta olanlar vardır ki onlar yalnız bağlı oldukları topluma değil, bütün insanlığa karşı kalplerini ve ruhlarını aynı tutarlar. “
M.E.G.S.B Atatürkçülük. 1. kitap s. 282

• GÜVENİLİR olmalıdır.
“Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, ilerlemeye çok kabiliyetli bir halktır. Bu halk eğer bir defa karşısındaki kimselerin samimiyetle kendilerine hizmet ettiklerine inanırsa her türlü hareketi derhal kabule hazırdır. Bunun için gençlerin her şeyden evvel millete güven vermesi lazımdır.”
Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri. s.121 Utkan Kocatürk A-8

• UZLAŞMACI olmalıdır.
“Millet işlerinde mutlaka hepimizin beyinleri ayrı ayrı çalışmalı, düşündüklerimizi birbirimize söylemeliyiz.”
Baydar, Mustafa, Atatürk diyor ki. s. 29

• HOŞGÖRÜLÜ olmalıdır.
“Fikirlerin, inançların başka başka olmasından şikayet etmemek gerekir...
Gerçek hürriyetçiler hoşgörünün umumi bir haslet olmasını temenni ederler. Hoşgörünün arzu edildiği gibi umumileşmesi, huy haline gelmesi fikir terbiyesinin yüksek olmasına bağlıdır.”
Çankaya Necati, Atatürk’ün hayatı, konuşmaları ve yurt gezileri. s. 32

• ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ olmalıdır.
“Öğretmenler,
Cumhuriyet sizden vicdanı hür, fikri hür, irfanı hür nesiller ister.”
İnan, Arı. Düşünceleri ile Atatürk. s. 306

• ALÇAK GÖNÜLLÜ olmalıdır. EGOSUNUN EFENDİSİ olmalıdır.
“ Düşünce hazırlıklarında alçakgönüllülükle çalışmak, kendini silmek, karşısındakine içtenlikle bir inanma duygusu uyandırmak gerekir.”
Ozankaya, Özer Prof. Dr. Atatürk ve Laiklik. s.25

“Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.”
Prof. Dr. İnan Afet, Atatürkün hakkında hatıralar belgeler. s. 90

• SABIRLI VE KARARLI olmalıdır.
“Yorgunluk her insan, her mahluk için tabii bir haldir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.”
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. 1937 Cilt 2 s.327

“Teşebbüslerin başarılı olabilmesi için çetin şartlara göğüs germek gereklidir.”
Çankaya Necati,Atatürk’ün hayatı, konuşmaları ve yurt gezileri. s. 225

• FİKREN VE RUHEN SÜREKLİ YÜKSELEN olmalıdır.
“Milli mücadeleye başlayan yolculardan bazıları… kendi fikir ve ruh kabiliyetlerinin sınırı bittikçe bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir. “
Nutuk, s.114
( Peki! bu fikir ve ruh –ya da akıl-gönül dengesinin- kabiliyetinin yüksekliğinin bir sınırı var mıdır?

Atatürk bir başka sözüyle bunun derecesini bize işaret eder.

“Yüksel Türk !
Senin için yükselmenin sınırı yoktur. İşte parola budur.”
(metnin sonunda ATAMIZIN kendi şiiri yer almaktadır)
Kocatürk, Utkan. Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, s.176

• SÜREKLİ GERÇEĞİ ARAYAN VE AÇIKLAYAN olmalıdır.
“Biz durmadan gerçeği arayan ve onu buldukça ve bulduğumuz kanısına vardıkça açıklamadan kaçınmayan adamlardan olmalıyız.”
İnan, Arı. Düşünceleri ile Atatürk. s. 282

• BÜTÜN’Ü GÖREN olmalıdır.
“İnsanlığın tümünü bir vücut ve her ulusu bunun bir organı olarak kabul etmek gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan öteki tüm organlar etkilenirler. Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa “bana ne?” dememeliyiz. “
Gürbüz D. Tüfekçi, Atatürk’ün Düşünce Yapısı. s. 264

• BENCİL OLMAYAN – BARIŞÇI olmalıdır.
“Eğer sürekli barış isteniyorsa, kitlelerin durumlarını iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır.”
İnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.”
Mustafa Baydar; Atatürk diyor ki, s. 126

“Dünya birliğe doğru yürümektedir; insanlar arasında sınıf, derece, ahlak, elbise, dil, ölçü farkı gittikçe azalmaktadır... Birliğe doğru yürüyüş, barışa doğru da yürüyüş demektir.”
MEB yayınları, Atatürkçülük, 3. kitap, s.116

• İNSAN SEVGİSİ OLAN olmalıdır.
“Ulusların tüm amacını karşılıklı insanlık sevgisi oluşturacaktır. İnsanlığa yönelik düşünce eylemi ergeç başarıya ulaşacaktır. O zaman dünya yüzünden ezen ve ezilen sözcükleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir toplumsal yapıya kavuşacaktır.”

... Bizim ulusumuz o zaman bu amaca ulaşan uluslar arasında öncülük etmiş olmakla gerçekten övünecektir.
Atatürk’ün düşünce yapısı, 1986, s.268

• İNSANLIĞIN TEMSİLCİSİ olmalıdır.
“Milletler üzerinde bulunduğu toprakların gerçek sahibi olmakla beraber insanlığın vekilleri olarak da o arazide bulunurlar.”
Baydar,Mustafa, Atatürk diyorki. s. 28

• ÜMİT VE CESARET VEREN olmalıdır.
“Bizim görevimiz ve durumumuz, onların üzüntü ve heyecanına katılarak halkın maneviyatını kırmak değildir. Aksine, acılara direnme gücü, sebat ve ümit verecek şekilde hareket etmektir.”
Nutuk s.319

• YÜKSEK, SOYLU HEDEFLERİ OLAN olmalıdır.
“İnsanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler...”
İmer, Cahit, Atatürk’ten seçme sözler. s. 31

“Yurttaşların, bir ulusun bireyleri olmaları bakımından ulusa, ... ulusunun uygar insanlığın bir ailesi olması açısından bütün insanlığa karşı bir takım görevleri vardır.”
Atatürk, Mustafa Kemal,Yurttaş için medeni bilgiler s. 14

• YÜKSEK İDEALLERİ olmalıdır.
“Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir... İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. “
“Dünya barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak, bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.”
Atatürkçülük, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, MEB, s.125

• BİLGİLİ / BİLGE olmalıdır.
“Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilgi ve bilgeliğin gerçekçi düşüncelerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgürce düşünceler, uygulama alanına konduğu vakit Türk ulusu yükselecektir. “
Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk. s.307, B-4


Sedef Kaynarkan - 21.1.2012 
 
 
 
 
Sigarayı bırakmaya hazırlanırken beynin yapısı değişiyor
Geçtiğimiz aylarda Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada, sigarayı bırakabilen tiryakilerin bu başarılarında beyin donanımlarının payı olabileceği anlaşıldı.

Küresel Isınma varsa kışlar neden bu kadar soğuk geçiyor?
Dünya’nın iklimi günden güne ısınırken Amerika Birleşik Devletleri’nin ardı ardına dört dondurucu kış yaşaması, küresel ısınmayla ilgili çelişkileri ortaya çıkardı.

Dünyanın en büyük radyo teleskopu Çin’de şekillenmeye başladı
Çin’in Guizhou bölgesinde kurulan ve yarım kilometre çapındaki devasa radyo teleskopa çok sayıda yansıtıcı üçgen çelik panel yerleştirildi. Tamamlandığında bu dev çanakta toplam 4.400 panel yer alacak.

BİYOLOJİK BİLGİSAYAR KEŞFEDİLDİ, SIRADA BİYOLOJİK İNTERNET VAR
Stanford’dan bir araştırma grubu, yaşayan bir hücrenin içinde çalışabilecek, hastalıkları teşhis edip toksik tehlikelere karşı alarm verebilecek biyolojik bir bilgisayar geliştirdi. Bu bilgisayar yeri gelince tehlikeli veya işe yaramayan hücreleri yok edebilme özelliğine de sahip.

KELEBEKLER YOKSA SAĞLIK DA YOK
Türkiye'nin Kelebekleri Doğa Rehberi kitabının yazarı Ahmet Baytaş, Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Listesi adlı kitap için bakın neler yazmış...

ÇÖLDE BİNLERCE MOR KÜRE BULUNDU
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Tuscon şehrinde esrarengiz mor küreler bulundu.

GELECEĞİN YÜZEN ŞEHİRLERİ: LILYPADS
Gerçekten yüzen şehirlere ihtiyaç var mı? 21.yüzyılın başlarında, etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz küresel ısınma...

KEDİ TOLDO SAHİBİNİN MEZARINA HEDİYE TAŞIYOR
İtalya’da sahibinin ölümünün ardından mezarının yerini keşfeden Toldo adlı kedi bir yıldır her gün mezarlığın yolunu tutuyor, sahibine hediyeler götürüyor.

YUNUSLAR İNSANLARA HEDİYE VERİYOR
Bir grup biyolog yunuslarla ilgili bir süredir araştırma yapıyordu. Araştırmanın sonuçları şaşkınlık uyandırıcı... Avustralya'nın Tangalooma Adası sahilinde yapılan araştırmada yunusların insanlara hediye getirdikleri ortaya çıktı.

SİİRT’TE PARANORMAL YANGIN OLAYLARI
Siirt'te yaşayan Toprak ailesinin oturduğu evdeki eşyaların 4 ayda yaklaşık 300 defa yandığı iddia edildi. Yaşananlar nedeniyle aile 4 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Kameralar önünde alev alan halı ve evin bir kısmı korkuya neden oldu. A.A. 23 Aralık. 2012
 
 
 
Anasayfa | Hakkımızda | Yazılar | Forum | Ziyaretçi Defteri | Linkler | İletişim
Son Güncelleme: 17 Nisan 2019 Çarşamba Bu Sitenin Web Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Hazırlanmıştır...