dost_site dost_site
Dost Site Anasayfası
dost_site
dost_site dost_site
dost_site
dost_site

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
                                      Mevlana 


dost_site
Dost Site Anasayfası ayrac Hakkımızda ayrac Yazılar ayrac Forum ayrac İletişim
 
 

Değişim Rüzgârları Kehanetleri... — Başmelek Mikail

YAZICI DOSTU


Değişim Rüzgârları Kehanetlerine Karşı Durmak: Doğru ya da Yanlış.

Aralık 2008 Mesajı

           Sevgili üstatlar, insanlığın ve yeryüzünün geleceği ile ilgili birçok kehanet ve teoriler sunulmaktadır. Bu kehanetlerden bazıları yüksek gerçekleşme potansiyeline sahip olsa da bazılarının hiç yok. Uzun çağlar boyunca, insanlık kolektif bilincin inanç yapısının yaratılmasında önemli bir rol oynadı, böylece büyük dramlar, hem pozitif hem negatif anlamda, birçok farklı ülkede, ırklar ve kültürler arasında olduğu kadar kişisel anlamda da oynanmıştır. Gerçekten her çağ, o zaman için uygun olan ve daha önceden takdir edilmiş aydınlatıcı bir tema ile etkilenmiştir. Her dönemde, yeryüzünde yaşayan her bir varlığı etkileyen zorluklar ve fırsatlar oldu ve her karar, ister yararlı ister zararlı olsun, bütünü etkilemiştir. Ancak, anne/baba Tanrı’mızın haricinde hiçbir şey ya da hiç kimse, evrensel ilahi planı değiştiremez. Döngüler üstüne döngülerin tamamı kişisel, gezegensel, galaktik, evrensel ve tüm evrensel döngülerin hepsi tamamlanıyor ve sanki tüm Yaratım, Yüce Yaratıcı’nın kalp merkezi ile hizalanıyormuş gibi.

           Bu hızlanmış değişim zamanları ile ilgili anlayışınızı ilerletmek için gelecekte gerçekleşmeyecek bazı senaryoların altını çizelim ve meydana gelmekte olan ve yakın gelecekte olacak olan bazı değişimler hakkında size bazı iç görüler verelim. Böylece, umut ederiz ki bu zamanda yeryüzünde yaygın olan rahatsızlığı ve korkuyu biraz olsun hafifletmiş oluruz. Yeryüzüne büyük ışık gemileri ile gelip erdemli ruhları yeryüzünden alıp semavi âlemlere götürecek bir "Galaktik kurtarma takımı" olmayacak. Her biriniz, öyle ya da böyle, bu dengesizliğe, yoğunluğa ve şu anda yaşadığınız kısıtlı dünyaya bir katkıda bulundunuz ve her biriniz kurtarma vazifesinde, önce kendinizi kurtararak aktif rolünüzü oynamalısınız ve sonra yeryüzünü sağlığına kavuşturma sürecine yardım etmeli ve ayrıca geçmişin negatif kitle bilincinin inanç kalıplarını yok etmelisiniz.

           Böylesine tarihi bir görevi nasıl yerine getirirsiniz? İlk önce, kabul edilmiş ışık ve gölge spektrumu içinde denge ve uyuma dönüşe giden kendi dönüşüm sürecinize odaklanmalısınız ki böylece, negatif ve zararlı enerjiler yerine yükseltici, pozitif düşünce kalıplarını ışımaya başlayasınız. Kendinin-efendisi olma yolunda, kendiniz ve başkaları için daha iyi bir dünya yaratmak için, kutsal kalbinize açılan kapıya odaklanmak ve ulaşmak, kritik bir öneme sahiptir; böylece canlı ışığın Tanrı parçacıklarının fiziksel bedeninizden geçerek dışarı akmasına izin verirsiniz. Kişisel kullanımınız için yeterli olanı almalı ve geri kalanının Yeryüzüne ve çevresindeki kristal ağ sistemine akmasına izin vermelisiniz. Beşinci boyuttaki Dünya piramidine çektiğiniz Tanrı parçacıklarından bir kısmını insanlığın, yeryüzünün ve tüm yaratımın en yüksek hayrı için ayırırsanız, bu çok hayırlı ve faydalı bir hareket olacaktır.

           Siz ışık nöbetçileri, insanlık ve yeryüzü için yaratıcı ışığın Adamantin partiküllerine saf ve seller haline gelerek ve bu Tanrı parçacıklarını (yeryüzü ve insanlık ile) paylaşarak, insanlık ve yeryüzü için harika bir hizmet sunuyorsunuz. Siz ışık savaşçıları, sadakatle yolunuzdan şaşmayarak ve bu zamanda yeryüzünde yaygınlaşan korku ve negatiflik girdabının üzerine yükselerek bir fark yaratıyorsunuz. Umutsuzluk ve korku her saat daha da güçleniyor ve nüfuz eden safi değişim ışığı, diğerlerine hükmetme ve kontrolü elinde tutma arzusunda olanlar tarafından yaratılan açgözlülüğün bataklık kumlarına inşa edilmiş binalara çarpıyor. Bu ışık, ayrıca üçüncü / dördüncü boyutun illüzyonunda demlenen ve değişime direnç gösterenlerin üzerinde de derin bir etkiye sahiptir. Bu ıslahat ve genişleme titreşim kalıplarına karşı konulamaz ve değişim baskısı güçlendikçe, direnç gösteren ve inkâr edenler yardım çağrısında bulunacaklar. Ancak, bu sevgili ruhlar, bencil kafa yapılarından feragat edip kişisel-dönüşüm sürecine başlamadıkça kurtulamayacaklar. Hepinizin de farkında olduğu gibi, bu sevgi, mutluluk ve kişisel tatmini kendilerinin dışında arayanların, maddi varlıklarının / mülkiyetlerinin kaybolduğunu ya da büyük bir yük haline geldiğini gördükleri bir zamandır. Son jenerasyonda dünyaya gelen birçok ruh, yoksunluk ya da yoksulluk yaşamadı ve anlık kişisel zevkler norm haline geldi. Hem kişisel hem de jenerasyona ait karma, ya da sorumsuz hareketlerin etki-tepki yansıması, bu zamanda büyük bir çoğunluk ruh tarafından deneyimlenmektedir. Bu şartlar, önünüzdeki birkaç yılda daha da kötüleşecek ve birçok sevgili ruh, iç ve dış dünyalarında dengeye kavuşmak için gerekli olan değişikliklere hazır olmadıklarından ya da bu değişiklikleri yapmaya istekli olmadıklarından dolayı geçiş yapacak ve başka bir üçüncü/dördüncü boyut dünyasında yolculuklarına devam edecekler. Kutsanmış olanlar, iradelerini, her şeyin en yüksek hayrı için, anne/baba Tanrı’mız ile bir yapanlardır. 

           İçinizdeki Tanrı gücü, sevgi dolu niyet ile aktive edilmelidir, yoksa sabit etkisiz ve pasif olarak kalacaktır. Evrensel yasalar değişmez; ancak tanrısal benliğinizle bir olursanız, kozmik depodaki zenginlikler tükenmez bir kaynak olarak size sunulur. Dünya, insan eli ya da doğa güçleri ile yok edilmeyecek. Yeryüzünün arınma sürecinin devam edeceği ve frekansının ve kuvvetinin dünyanın birçok yerinde artacağı doğrudur. Ancak, kendinin-efendisi olmak için gayretle çaba sarf edenleriniz, diğerlerinden çok daha güçlüler. Sen yıldız tohumu, yüksek boyutların ışık frekanslarına erişebilme yetisi kazanan ve kutsal nefes ve bilinçli birlikte-yaratma tekniklerini geliştiren sen, gerçekten bir fark yaratıyorsun. Her biriniz, negatif üçüncü/dördüncü boyut ortamında işlev gösteren 100.000 ruhtan daha güçlüsünüz ve ilksel yaşam gücü özünün yarım gücüne sadece siz erişebilirsiniz. Fakat sizin zamanınızla yirmi yıl içinde, deniz seviyesine yakın bölgelerin terk edilme olasılığı çok yüksek, çünkü ne kadar sanal engeller ya da harçlar konsa da bazı elementlerle savaşmaya ve o toprağa hükmetmek için çabalamaya devam etmenin mümkün ya da akıllıca olmadığı görünür olacak. İnsanlık ve yeryüzünün tarihi bir değişimin tam ortasında olduğu gerçeğini kabul etmenin zamanıdır ve doğanın elemental güçlerini ehlileştirmenin tek yolu da, bir kez daha, büyük devi âlemini kabul etmek ve bu yeryüzünün arınma ve yeniden yapılanma sürecinde daha da artan felaketlerden ders almak için onlarla çalışmak için çabalamaktır.

           Hepinizin yeryüzünün üzücü durumunun sorumluluğunu az da olsa üstlenmesi gerekiyor ve hepinizin, yuvanız, gezegeninizi ilk günkü güzelliğine kavuşturmak için elinizden geleni yapması icap ediyor. Birçoğunuz, güvenli olduğunu düşündüğünüz başka yerlere yerleşmek için güçlü dürtüler hissediyorsunuz. Bilin ki sevgili Gönüller, kendi güvenliğinizi ya da felaketlerinizi beraberinizde götürürsünüz. Asla unutmayın ki yükselişin sürekli değişen titreşimsel kalıpları ile uyum içinde olanlarınız, daima güvende ve doğru zamanda doğru yerde olacak, tabi kutsal kalbinizde merkezlenmiş kalır ve yaşamın/ışığın ilahi partiküllerinin içinizden akarak kristal ağ sistemini safi ışık frekansları ile aşılamasına ve yeryüzünde ve her birinizin çevresinde, güvenli ve kutsal yerler yaratmasına izin verirseniz. 2012 yılının Aralık ayında Dünya son bulmayacak. Ancak, bildiğiniz dünya hızla, günbegün, değişiyor ve 2012 yılı geldiğinde, çok farklı bir dünyada yaşıyor olacaksınız. Işık ile gölge topraklar arasındaki gedik daha da aşikâr hale gelecek ve safi ışık şehirleri dünyanın birçok kutsal bölgesinde şekillenmeye başlayacak. Bu kutsal şehirler, kristal ağ ile kadim anıtların birleştiği yerlere, Yaratıcı ışığın titreşimlerinin en güçlü olduğu bölgelere inşa edilecek ve belli bir ışık şehrinin safi titreşim kalıpları ile rezonansta olanlar o şehre çekilecekler. Hala düşük ve dengesiz frekanslarda işlev görenler, bu yüksek boyutsal vahalarda kendilerini rahat hissetmeyecekler. Belki arada ziyaret edebilirler, ama kalmayacaklar.

           Yeryüzünün arınması devam edecek, ancak bu süre zarfında, güvenli bölgelerin nerelerde olduğu ve nerelerin daha fazla arınmaya ihtiyacı olduğu belli olacak. Hala bölgesel savaşlar olacak; fakat dünyadaki birçok ülke, kendi insanlarına ve içişlerine ve meydana gelen radikal değişimler karşısında nasıl bir duruş sergileyeceklerine odaklanacaklar. Bu, her ulusun, her kişinin, kendi hatalı yaratımlarını, kendi yetersizlik ve başarısızlıklarını örtbas etmek için başkalarını işaret etmeden, temizlemeleri gereken bir zaman. Liderlerinizin niyetine ve dürüstlüğüne bakmanın zamanı gelmektedir. Artık, "Dediklerime inanın, ve yaptıklarıma bakın," diyen yönetimleri reddetmenin zamanıdır. Sizi yönetecekleri seçerken mesuliyet ve dürüstlük talep etmenin zamanıdır. Siz talep etmediğiniz sürece ve "sizi kurtarma" ve dünyayı daha iyi bir yer yapma vaatleri ile kandırılmaya bir son vermedikçe, sorumluluk sahibi, aydınlanmış, hayırsever liderleriniz olamaz. Bir kez daha, sevgililer, tek kurtarıcınız kendinizsiniz ve her biriniz kendi yaratımlarınızın ya da hatalarınızın sorumluluğunu üstlenmedikçe, asil öncelikleri kendi menfaatleri olanlar tarafından hükmedilmeye devam edeceksiniz.

           Sevgili varlıklar, siz yıldız tohumları üçüncü / dördüncü boyutun korku ve prangalarından kurtulmak için çabalayanların rehber ışıklarısınız. Bu kilit yaşam için yeryüzünde enkarne olmadan önce, öne çıkıp öncü birlikte olmayı ve sizi izleyenler için parlayan örnekler olmayı kabul ettiniz. İçinizde, görevinizi tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgeliğe sahipsiniz. Şüpheler yükseldikçe, unutmayın, geçmişteki tüm deneyimleriniz, ister başarılı ister başarısız olsun, size bir deneyim zenginliği verdi. Muhteşem olduğunuzu ve sizden istediğimiz şeyi daha önce birçok kez başardığınızı hatırlamanız için çabalıyoruz. Beşinci boyuttaki ışık piramidinize gitmenizi ve yüksek benliğinizin enerjisinde oturmanızı istiyoruz. Tutkunuz ne? Kalbinizin derin özlemi ne? Ruh size fısıldıyor ve bu çağrıya yanıt verirseniz, hayallerinizin de ötesinde harika fırsatlar çıkacak karşınıza ve bizler size rehberlik etmek ve ilham vermek için her zamanki gibi orada olacağız. Birçoğunuz, ilahi bir rahatsızlık deneyimliyor, tıpkı bu zamanda birçok yaşamın değişmesi gibi. Size daha önce zevk veren şeyler artık tatmin etmiyor ve birçok arkadaşınızla ortak ilgi alanlarınız kalmamış gibi. Bunun sebebi, ruh-benliğinizin sizi ilerlemeniz, vizyonunuzu genişletmeniz ve kaderinizin kontrolünü elinize almanız için dürtüyor olmasıdır. Siz ve aydınlanmış ruh kardeşleriniz, geleceği inşa ediyorsunuz.

           Size yüksek benliğinizin bilgeliğine erişmek için harika bir fırsat sunuluyor. Öğretilerimizle sizlere, galaktik bilincin ve dahi ötesindeki bilgeliğe ulaşmaya başlamak için gerekli tüm bilgiyi veriyoruz ve beşinci boyuttaki güç / ışık piramidinizi inşa edip kullanmayı öğrendikçe, evrenin tüm zenginliklerinin size sunulduğu sonsuzluğun galaktik kapısına hemen ulaşacaksınız. Bolluk ve refah içinde yaşamak sizin doğuştan sahip olduğunuz ilahi hakkınızdır; bunu sadece unutmuştunuz. İlk önce, değerli olduğunuzu fark etmelisiniz ve sonra gerekli becerileri öğrenmeli ve tatbik etmelisiniz ve sonra hayatınızda olmasını arzuladığınız her şey, tezahür etmeye başlayacaktır. Unutmayın, bolluk birçok şekilde gelir, bu yüzden, rahat bir yaşam için ihtiyaç duyduğunuz maddi şeyler kadar sevgi, neşe, sıhhat ve canlılık için de bolluk arayışında olun. Mucize ardına mucize yarattıkça, etrafınızdakiler de ne yaptığınızı bilecek. İşte kendinize ait olduğunu düşündüğünüz teknik, inanç ve bilgiyi paylaşmanız gereken zaman budur. İşte o zaman gerçekten kendinin-efendisi olursunuz. İlk önce, örnek olarak ve hareketlerinizle öğreteceksiniz ve en son kelimeleri kullanacaksınız. Dünyanızda neyin doğru olduğuna odaklanın ve etrafınızda olan kişilerdeki en iyiyi görün, çünkü destekleyeceğiniz şey bunlardır.

           Etrafınızdaki dünyayı değiştirebilirsiniz, tek bir düşünce ile. Unutmayın, kutsal zihninizde depolanmış safi bilgelik ışık-paketleriniz var. Bu bilgeliğe erişin ve yolunuza çıkan kardeşlerinizle paylaşın. Hizmet etmenin birçok yolu var ve başkaları için örnek olmak, bunların içinde en etkin olanıdır. Hayatınızda güzellik, huzur ve uyum yaratın ve başkaları bunu fark edecek ve sırrınızı öğrenmek isteyeceklerdir. Sizler yıldız tohumu, yeni Dünyanın öncüleri ve mimarlarısınız. Size ihtiyaç var, sevgili varlıklar anne/baba Tanrı’mızın sonsuz sevgisini yansıtıyoruz her birinize. Biz melekî varlıklar, sizin koruyucu ve gözetmenleriniziz. Bizi çağırın, yanıt vereceğiz. Ben Başmelek Mikail.

www.ronnastar.com
Ronna Herman tarafından aktarılmıştır.
Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz.

Tercume: © 2008 Semra Ekmekçi
2012 LimitSiz | http://www.2012limitsiz.com
e-mail: info@2012limitsiz.com

22.12.2008 *dostsite.org* 
 
 
 
 
Sigarayı bırakmaya hazırlanırken beynin yapısı değişiyor
Geçtiğimiz aylarda Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada, sigarayı bırakabilen tiryakilerin bu başarılarında beyin donanımlarının payı olabileceği anlaşıldı.

Küresel Isınma varsa kışlar neden bu kadar soğuk geçiyor?
Dünya’nın iklimi günden güne ısınırken Amerika Birleşik Devletleri’nin ardı ardına dört dondurucu kış yaşaması, küresel ısınmayla ilgili çelişkileri ortaya çıkardı.

Dünyanın en büyük radyo teleskopu Çin’de şekillenmeye başladı
Çin’in Guizhou bölgesinde kurulan ve yarım kilometre çapındaki devasa radyo teleskopa çok sayıda yansıtıcı üçgen çelik panel yerleştirildi. Tamamlandığında bu dev çanakta toplam 4.400 panel yer alacak.

BİYOLOJİK BİLGİSAYAR KEŞFEDİLDİ, SIRADA BİYOLOJİK İNTERNET VAR
Stanford’dan bir araştırma grubu, yaşayan bir hücrenin içinde çalışabilecek, hastalıkları teşhis edip toksik tehlikelere karşı alarm verebilecek biyolojik bir bilgisayar geliştirdi. Bu bilgisayar yeri gelince tehlikeli veya işe yaramayan hücreleri yok edebilme özelliğine de sahip.

KELEBEKLER YOKSA SAĞLIK DA YOK
Türkiye'nin Kelebekleri Doğa Rehberi kitabının yazarı Ahmet Baytaş, Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Listesi adlı kitap için bakın neler yazmış...

ÇÖLDE BİNLERCE MOR KÜRE BULUNDU
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Tuscon şehrinde esrarengiz mor küreler bulundu.

GELECEĞİN YÜZEN ŞEHİRLERİ: LILYPADS
Gerçekten yüzen şehirlere ihtiyaç var mı? 21.yüzyılın başlarında, etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz küresel ısınma...

KEDİ TOLDO SAHİBİNİN MEZARINA HEDİYE TAŞIYOR
İtalya’da sahibinin ölümünün ardından mezarının yerini keşfeden Toldo adlı kedi bir yıldır her gün mezarlığın yolunu tutuyor, sahibine hediyeler götürüyor.

YUNUSLAR İNSANLARA HEDİYE VERİYOR
Bir grup biyolog yunuslarla ilgili bir süredir araştırma yapıyordu. Araştırmanın sonuçları şaşkınlık uyandırıcı... Avustralya'nın Tangalooma Adası sahilinde yapılan araştırmada yunusların insanlara hediye getirdikleri ortaya çıktı.

SİİRT’TE PARANORMAL YANGIN OLAYLARI
Siirt'te yaşayan Toprak ailesinin oturduğu evdeki eşyaların 4 ayda yaklaşık 300 defa yandığı iddia edildi. Yaşananlar nedeniyle aile 4 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Kameralar önünde alev alan halı ve evin bir kısmı korkuya neden oldu. A.A. 23 Aralık. 2012
 
 
 
Anasayfa | Hakkımızda | Yazılar | Forum | Ziyaretçi Defteri | Linkler | İletişim
Son Güncelleme: 17 Nisan 2019 Çarşamba Bu Sitenin Web Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Hazırlanmıştır...