dost_site dost_site
Dost Site Anasayfası
dost_site
dost_site dost_site
dost_site
dost_site

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
                                      Mevlana 


dost_site
Dost Site Anasayfası ayrac Hakkımızda ayrac Yazılar ayrac Forum ayrac İletişim
 
 

Tekâmülde Merhale

YAZICI DOSTU


           İnsan varlığının, ruh ve beden'den ibaret olan bir ikilem biçiminde ortaya, çıkışının tekâmül için olduğunu biliyoruz. Tekâmülün seyrinde, bilindiği gibi sadece manevi alanda değil, maddesel alanda da olmak üzere- tedriç yasası hâkim durumdadır. Tedriç yasası etkisi altında tuttuğu tekâmül olgusunu safha safha gerçekleştirir. Zaman ve fizik enerjisinin yeni boyutlar kazanması tekâmül olgusunun biçim ve yönünü saptar. Bu boyutların ortaya çıkması birçok olasılık­ları gerektirir.

           Tedriç dereceli ola­rak gerçekleşme kanunu tarafından sağlanır. Tekâmül eden varlık, içinde bulundu­ğu evrenin yasalarına, intibak eden var­lık demektir. İntibak bir öğrenme ve şuurluluk işidir. Öğrenilen yasalardan is­tifade ederek hayat olaylarının uzak gelecekteki anlamın yakalamak, gelecekteki ruhsal tecrübenin, yani şuurlu hayatın esaslarını hazırlamak demektir.

           Varlık, tekâmül vasıtasıyla, kendi cevherine yarayışlı bilgileri edinirken aynı zamanda «etkenlik ve iradesel eylem» gibi ruhsal özgürlük de elde eder. Şüphesiz­dir ki, iradesel eylem ve etken­lilik dereceleri varlığın tekâ­mül durumunu gösterir. İradesel eylem ve etkenlilik, her varlıkta tekâmülün derecesine göre belirmez. Kiminde bunlar oldukça dar bir alan içinde kalmasına rağmen, varlık oldukça yüksek bir düzeyde bulunabilir. Burada düzenleyici faktör, varlığın tekâmülsel ruhsal ihtiyaçlarıdır.

           Bir varlık çeşitli hayat safhalarından geçerek, birbirini tamamlayan ve saran tecrübe ürünü bilgilerle donanır. Bu bilgiler varlıkta, gizli bir güç olarak birikir, açık olarak anlaşılamayan bir ta­kım etkenlikler meydana getirir. Bu gizli gücün, etkin olma halinin uygulama alanı varlığın ihtiyaç duyduğu tecrübe alanlarının mahiyetine bağlıdır. Kimi tecrübede bu gizli güç belirerek, varlığın şuurlanmasına dayanak olur. Kiminde de bu gizli güç hiç ortaya çıkmayabilir. Bu gizli gücün kullanılmasında iradesel çaba ve isteğin yanı sıra, dua ve yardım isteği de önemli rol oynamaktadır. Ruhsal hima­yenin yardımları, çoğu kere, varlıkta bulu­nan gizli güçlerin harekete geçirilmesine bir imkân vermektedir. Zira burada varlığın liyakat durumu söz konusudur.

           Merhale, varlığın istekleri ve ça­baları sonucunda aşama aşama kazandığı bir idrakin sağladığı imkânlar bütünlüğüdür. Bu imkânlar, sıkı sıkıya geçmiş hayat tecrübelerinin, edinilen bilgilerin ma­hiyetine bağlıdır. Yani, imkânlara kavuşmamız, bir hayatın alın terinden ya da hilekâr aklın düzeninden elde edilmiş değildir. Liyakatlerin oluşması, tek yönlü ve tek hayatlı bir süreçte gerçekleşmez. Süregelen hayatların kazanç ortalaması, değerlerin tasarrufu, ihtiyatların kullanılmasıdır.

           Ulaştığımız bir merhale liyakatimize bağlı ise de, biz tek başına yaşayan bir varlık değiliz. Dışarımızdaki bir yığın maddesel ve ruhsal et­kenler bizim davranış hürriyetimizi kısıt­lar, engeller ve liyakatimiz olmasına rağ­men merhalenin taşıdığı imkânlardan ya­rarlanma oranımız düşer. İnsan liyakatinin imkânlarını kullanırken, aşırı bir çaba gösterme durumunda kalabilir.

           Merhale, varlıkta yeni bir ruhsal yeteneğin ortaya çıkışıyla belirli hale ge­lebilir. Bu ruhsal yetenek, parapsişik bir yetenek değildir. Daha çok varlığın şuur alanının genişlemesi ve id­rakleşme tarzında ortaya çıkar. Zaten bu hal teşekkül etmeden parapsişik yetenekle­rin elde edilmesi faydadan çok zarar ve­ricidir.

           Merhale'yi sübjektif ve objektif olarak bir ayırıma tutarsak; a) Sübjektif merhale ferdin kendi ken­dine idrak ettiği, tasdik ettiği bir haldir. Bu durum dıştan ve içten gözlenebilir. His, akıl, vicdan ve daha birçok etki altında duyulan şuur serbestisi bize. bu içsel mer­hale hakkında bir fikir verebilir. Hüküm­lerimiz, olayları değerlendirişimiz, insanlık ilişkilerimizin niteliği, sorumluluk duygu­muz, günlük hayatımızdaki iyi niyetimiz, elde ettiğimiz sonuçlar, bize içsel merha­lelerin gidişi hakkında fikir verebilir. b) Objektif merhaleler ise, içinde bu­lunduğumuz maddesel evrenin ve imkân­larının değişimi ile ilgilidir. Bütünüyle tesir nitelikleri ile ilgili olan bu durumlarda, varlık giderek üstünleşen tesir ortamların­da bulunmağa ve onun verdiği büyük im­kân ve mutluluktan yararlanmağa başlar,

           Objektif olan dış merhaleler, bedensel değişimler, sosyal değişimler, mekânsal değişimler, spatyum deği­şimleri olarak açıklanabilir. Her varlık, kendi tekâmül kuralına göre, merhaleler aşmağa zorunludur. Bu zorunluluk tekâmül olgusunun zorlayıcı sonucuna görebilirmiş. İlerlemek cehtini göstermemek, tekâmülü durdurmaz, ancak elde edilecek son oldukça pahalıya mâl olur. Her merhalenin icapları ve sonuçları vardır. Bir öncekiler, bir sonrakileri hazır­lar. Öncekilerin hakkı verilmeden, sonrakilere geçilemez. Ruhsal Varlık Mustafa Molla: «Merhaleler kaldırılamaz, mesafeler kısaltılır» demişti.

           Her merhalede, bir evvelki merhale­den daha kapsamlı yasalar vardır. Bu yasalardan yararlanmak varlığın liyakati neticesinde doğan bir hak olmaktadır. Saf­halarda ruh hali değişimi, mer­halelerde şuur değişimi vardır. İlki bir binanın çeşitli kısımları gibidir. Merhale ise, binanın bütünüdür. Safhalar bir kimyagerin türlü deneylerinin gelişmesini andırır; sonuçta bütün tecrübe bilgi yeni bir şeyin ortaya çıkmasını sağ­layacaktır. Bu yeni durum kesin bir so­nuçtur.

Ruhsal bilgilerden derleyen: M.Ali Ceylan

22.12.2007 
 
 
 
 
Sigarayı bırakmaya hazırlanırken beynin yapısı değişiyor
Geçtiğimiz aylarda Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada, sigarayı bırakabilen tiryakilerin bu başarılarında beyin donanımlarının payı olabileceği anlaşıldı.

Küresel Isınma varsa kışlar neden bu kadar soğuk geçiyor?
Dünya’nın iklimi günden güne ısınırken Amerika Birleşik Devletleri’nin ardı ardına dört dondurucu kış yaşaması, küresel ısınmayla ilgili çelişkileri ortaya çıkardı.

Dünyanın en büyük radyo teleskopu Çin’de şekillenmeye başladı
Çin’in Guizhou bölgesinde kurulan ve yarım kilometre çapındaki devasa radyo teleskopa çok sayıda yansıtıcı üçgen çelik panel yerleştirildi. Tamamlandığında bu dev çanakta toplam 4.400 panel yer alacak.

BİYOLOJİK BİLGİSAYAR KEŞFEDİLDİ, SIRADA BİYOLOJİK İNTERNET VAR
Stanford’dan bir araştırma grubu, yaşayan bir hücrenin içinde çalışabilecek, hastalıkları teşhis edip toksik tehlikelere karşı alarm verebilecek biyolojik bir bilgisayar geliştirdi. Bu bilgisayar yeri gelince tehlikeli veya işe yaramayan hücreleri yok edebilme özelliğine de sahip.

KELEBEKLER YOKSA SAĞLIK DA YOK
Türkiye'nin Kelebekleri Doğa Rehberi kitabının yazarı Ahmet Baytaş, Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Listesi adlı kitap için bakın neler yazmış...

ÇÖLDE BİNLERCE MOR KÜRE BULUNDU
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Tuscon şehrinde esrarengiz mor küreler bulundu.

GELECEĞİN YÜZEN ŞEHİRLERİ: LILYPADS
Gerçekten yüzen şehirlere ihtiyaç var mı? 21.yüzyılın başlarında, etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz küresel ısınma...

KEDİ TOLDO SAHİBİNİN MEZARINA HEDİYE TAŞIYOR
İtalya’da sahibinin ölümünün ardından mezarının yerini keşfeden Toldo adlı kedi bir yıldır her gün mezarlığın yolunu tutuyor, sahibine hediyeler götürüyor.

YUNUSLAR İNSANLARA HEDİYE VERİYOR
Bir grup biyolog yunuslarla ilgili bir süredir araştırma yapıyordu. Araştırmanın sonuçları şaşkınlık uyandırıcı... Avustralya'nın Tangalooma Adası sahilinde yapılan araştırmada yunusların insanlara hediye getirdikleri ortaya çıktı.

SİİRT’TE PARANORMAL YANGIN OLAYLARI
Siirt'te yaşayan Toprak ailesinin oturduğu evdeki eşyaların 4 ayda yaklaşık 300 defa yandığı iddia edildi. Yaşananlar nedeniyle aile 4 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Kameralar önünde alev alan halı ve evin bir kısmı korkuya neden oldu. A.A. 23 Aralık. 2012
 
 
 
Anasayfa | Hakkımızda | Yazılar | Forum | Ziyaretçi Defteri | Linkler | İletişim
Son Güncelleme: 17 Nisan 2019 Çarşamba Bu Sitenin Web Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Hazırlanmıştır...